Arminfo.info

 Tuesday, April 14 2020 19:23

HSBC Armenia Bank allocated AMD 15 million to fight against  coronavirus

HSBC Armenia Bank allocated AMD 15 million to fight against  coronavirus

ArmInfo."HSBC Bank Armenia" CJSC (HSBC Armenia) will be allocating AMD15 million to COVID19 relief and recovery effort in Armenia.

According to the press service of the Bank, the funds will be donated  to the Armenian Red Cross Society (ARCS), which will identify the  most pressing humanitarian needs of vulnerable groups in the country  and provide both immediate as well as medium and long-term response. 

"From the start of its operations in Armenia back in 1996, HSBC  Armenia has always stood by the side of the most vulnerable in the  country. In these challenging times our donation will help address  the needs and mitigate the hardships of the most affected groups in  Armenia.  In order to achieve this, we are working with our  long-standing partner Armenian Red Cross Society, which is one of the  leading experts in disaster relief in Armenia and globally," said  Irina Seylanyan, HSBC Armenia CEO. 

COVID-19 assistance in Armenia is part of HSBC's USD25 million  Disaster Relief Fund aimed at supporting the international medical  response, protecting vulnerable people and ensuring food security  around the world.  Of this figure, USD15 million is already being put  to good use for immediate response in different countries, with the  remaining USD10 million set aside for longterm COVID-19 commitments. 

READ ALL COMMENTS

Մարինե
Բարեվ դեզ ես ունեմ մեկ երեխա և վոչմի կօղմից աջակցություն չկա լրացրել եմ online.ssa.am. կայքի 4.8.9.կետերն և ստացել եմ մերժում անարդարե միայնակ մայր եմ 2 ամիսա արդեն չեմ աշխատում չգիտեմ ել վորտեղ դիմեմ խնդրում եմ օգնեք նախապես շնօրհակալ եմ ։

POST A COMMENT
Input digits     Commented
Search by date