Arminfo.info

 Երկուշաբթի, 30 Սեպտեմբերի 2013

ՙՀԿԵ՚ ՓԲԸ անձնակազմի աշխատավարձը մեկ տարվա ընթացքում աճել է 11%-ով

ՙՀԿԵ՚ ՓԲԸ անձնակազմի աշխատավարձը մեկ տարվա ընթացքում աճել է 11%-ով

 ՙՀարավկովկասյան երկաթուղի՚ ՓԲԸ աշխատակիցների միջին ամսեկան աշխատավարձը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ավելացել է 11%-ով: 2012 թվականի հունվար-օգոստոսին գրանցված 176 705 դրամի դիմաց՝ 2013 թվականի ութ ամիսների արդյունքներով միջին աշխատավարձի չափը հասել է 196 043 դրամի: Այդ մասին ասվում է ընկերության հաղորդագրության մեջ:


Միևնույն ժամանակ 2013 թվականի օգոստոսի արդյունքներով՝ երկաթուղայինների միջին ամսեկան աշխատավարձը կազմել է 192 238 դրամ՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված 182 222 դրամի դիմաց: Այսպիսով՝ աճը կազմում է 7%:  Հարկ է նշել, որ ՀԿԵ անձնակազմի աշխատավարձի չափերն ու աճի տեմպերը գերազանցում են հանրապետական ցուցանիշները: Այսպես, միջին ամսեկան աշխատավարձը Հայաստանում հունվար-օգոստոսին կազմել է 145 795 դրամ, ինչը 3,7%-ով գերազանցում է 2012 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշները: Իսկ 2013 թվականի օգոստոսին աշխատավարձն աճել է 5,1%՝ կազմելով 149 725 դրամ:Ոչ պետական կազմակերպություններում միջին աշխատավարձի աճը 2013 թ. օգոստոսին՝ 2012 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է 8,4 տոկոս, հասնելով 186 935 դրամի: Միաժամանակ 2013 թ հունվար-օգոստոսին՝ 2012 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աշխատավարձի աճը կազմել է 6,1 տոկոս՝ մինչև 179 772 դրամ:


Աշխատավարձերի աստիճանաբար ավելացումը հանդիսանում է ՀԿԵ-ի սոցիալ քաղաքականության կարևորագույն մասերից մեկը: Այս քաղաքականությունը դիտվում է որպես ոչ թե ծախսային մեխանիզմ, այլ որպես ներդրում ապագա զարգացման գործում: 


ՀԿԵ-ի սոցիալական քաղաքականությունը ներառում է տարաբնույթ ուսուցման, վերապատրաստման ծրագրեր, աշխատողների, նրանց ընտանիքների և վետերանների անվճար բուժսպասարկում, նրանց հանգստի կազմակերպում, ինչպես նաև բարեգործական ծրագրեր և մի շարք դպրոցների աջակցություն: Երեխայի ծննդյան ժամանակ երկաթուղու աշխատակիցներին տրամադրվում է միանվագ դրամային աջակցություն նվազագույն աշխատավարձի 5-պատիկի չափով: Դրամական աջակցություն է ցուցաբերվում նաև երեխայի դպրոց ընդունվելիս, ինչպես նաև աշխատակիցների հոբելյանի կապակցությամբ:


Armenian PM positively assessed the presence of Russian peacekeepers  in ArtsakhArmenian PM positively assessed the presence of Russian peacekeepers  in Artsakh
Nikol Pashinyan: We had no opportunity to stop the war with less  territorial lossesNikol Pashinyan: We had no opportunity to stop the war with less  territorial losses
Deputy Prime Minister and French Ambassador to Armenia discussed  opportunities for deepening cooperationDeputy Prime Minister and French Ambassador to Armenia discussed  opportunities for deepening cooperation
Nikol Pashinyan: We did not concede a single millimeter of  territories in SyunikNikol Pashinyan: We did not concede a single millimeter of  territories in Syunik
Prime Minister criticized members of PAP faction for accusing  country`s leadership of treasonPrime Minister criticized members of PAP faction for accusing  country`s leadership of treason
Ombudsman: Process of demarcation of borders between Armenia and  Azerbaijan should be suspended or revisedOmbudsman: Process of demarcation of borders between Armenia and  Azerbaijan should be suspended or revised
Education Minister and Head of EU Delegation to Armenia discussed  cooperation prospectsEducation Minister and Head of EU Delegation to Armenia discussed  cooperation prospects
PM: Opposition endangers life and safety of Armenian prisoners of war  with its speculationsPM: Opposition endangers life and safety of Armenian prisoners of war  with its speculations
Pashinyan: If the opposition does not want early parliamentary  elections, then it understands that it would be defeatedPashinyan: If the opposition does not want early parliamentary  elections, then it understands that it would be defeated
PM: Investigation of cases of possible betrayal during the Artsakh  war continuesPM: Investigation of cases of possible betrayal during the Artsakh  war continues
Deputy Prime Minister assures that the road from Yerevan to Kapan is  safeDeputy Prime Minister assures that the road from Yerevan to Kapan is  safe
Nikol Pashinyan: Fascism flourishes in Azerbaijan after the Artsakh  warNikol Pashinyan: Fascism flourishes in Azerbaijan after the Artsakh  war
Foreign Minister received the ambassadors of the OSCE Minsk Group  co-chairing countries in ArmeniaForeign Minister received the ambassadors of the OSCE Minsk Group  co-chairing countries in Armenia
Armenian Foreign Minister: Shushi is an Armenian cultural center and  we will never accept the fact that the city can become an Azerbaijani  cultural centerArmenian Foreign Minister: Shushi is an Armenian cultural center and  we will never accept the fact that the city can become an Azerbaijani  cultural center
Minister of Justice and Ambassador of the Netherlands to Armenia  discussed prospects for cooperationMinister of Justice and Ambassador of the Netherlands to Armenia  discussed prospects for cooperation
Armenia`s cooperation with the Green Climate Fund will receive new  impetusArmenia`s cooperation with the Green Climate Fund will receive new  impetus
Hrach Hakobyan: It is unlikely that someone from the Hrach Hakobyan: It is unlikely that someone from the "My Step"  faction will support Edmond Marukyan`s candidacy for the post of  Prime Minister 
Prime Minister: The public administration system needs restartPrime Minister: The public administration system needs restart
Meeting with German experts was held in the Ministry of Healthcare and Medical Industry of TurkmenistanMeeting with German experts was held in the Ministry of Healthcare and Medical Industry of Turkmenistan
Procedure for passing vehicle inspection to be changed in Armenia Procedure for passing vehicle inspection to be changed in Armenia 
Parking Parking "red lines" may disappear in 10 districts of Yerevan
A new memorable date may appear in Armenia - Day of National   Minorities A new memorable date may appear in Armenia - Day of National   Minorities
The United States is outraged by the signing of the outgoing  administration of the American-Turkish memorandum granting Turkey  rights to the heritage of the region`s indigenous peoplesThe United States is outraged by the signing of the outgoing  administration of the American-Turkish memorandum granting Turkey  rights to the heritage of the region`s indigenous peoples
Poll: Yerevan residents are most concerned with public transport  problemsPoll: Yerevan residents are most concerned with public transport  problems
Robert Kocharian: The very idea of statehood is discredited in  ArmeniaRobert Kocharian: The very idea of statehood is discredited in  Armenia
Deputy Minister of Emergency Situations received the Internal  Security Attache of the French Embassy in ArmeniaDeputy Minister of Emergency Situations received the Internal  Security Attache of the French Embassy in Armenia
The Ombudsman of Armenia raised the issue of the return of prisoners  of war during the meeting with  the German AmbassadorThe Ombudsman of Armenia raised the issue of the return of prisoners  of war during the meeting with  the German Ambassador
MPG poll: The majority of citizens do not support signing an  agreement on unblocking transport communications between Armenia and  Azerbaijan MPG poll: The majority of citizens do not support signing an  agreement on unblocking transport communications between Armenia and  Azerbaijan 
Two RA MES employees injured in a mine explosion in Syunik during  search operations for missing servicemen bodies Two RA MES employees injured in a mine explosion in Syunik during  search operations for missing servicemen bodies 
Bright Armenia: If the ruling faction wants early parliamentary  elections, then let the Prime Minister resignBright Armenia: If the ruling faction wants early parliamentary  elections, then let the Prime Minister resign
Iran interested in implementing bilateral economic projects with  ArmeniaIran interested in implementing bilateral economic projects with  Armenia
MP from Bright Armenia appealed to Russian Ambassador to Armenia to  visit Shushi and save the historical and cultural heritage of ArtsakhMP from Bright Armenia appealed to Russian Ambassador to Armenia to  visit Shushi and save the historical and cultural heritage of Artsakh
RA Prime Minister: Public administration system needs restartRA Prime Minister: Public administration system needs restart
Seyran Ohanyan: Power in Armenia is weak, it very easily falls under  the influence of AzerbaijanSeyran Ohanyan: Power in Armenia is weak, it very easily falls under  the influence of Azerbaijan
Artsakh Foreign Minister appeals to Personal Representative of OSCE  Chairperson in Office on issue of prisoners of warArtsakh Foreign Minister appeals to Personal Representative of OSCE  Chairperson in Office on issue of prisoners of war
Rustam Badasyan: All judges appointed in Anti-Corruption Courts will  undergo vettingRustam Badasyan: All judges appointed in Anti-Corruption Courts will  undergo vetting
Expert: Armenia`s new water legislation should provide for  alternative sources of water productionExpert: Armenia`s new water legislation should provide for  alternative sources of water production
Ministry of Emergencies: Armenia has closed and impassable roadsMinistry of Emergencies: Armenia has closed and impassable roads
Edmon Marukyan: Parliamentary majority makes overcoming the political  crisis in the country impossibleEdmon Marukyan: Parliamentary majority makes overcoming the political  crisis in the country impossible
Ministry of Emergency Situations of Armenia warns of heavy snowfalls  from 19 to 20 JanuaryMinistry of Emergency Situations of Armenia warns of heavy snowfalls  from 19 to 20 January
State Emergency Service of Karabakh: Bodies of 8 more victims foundState Emergency Service of Karabakh: Bodies of 8 more victims found
Armenia once again emphasizes the priority of the immediate return of  prisoners of war and hostagesArmenia once again emphasizes the priority of the immediate return of  prisoners of war and hostages
An electronic system of administrative proceedings to be introduced  in ArmeniaAn electronic system of administrative proceedings to be introduced  in Armenia
Armenia ratified the agreement on information interaction of the CIS  member states on the movement of radioactive sourcesArmenia ratified the agreement on information interaction of the CIS  member states on the movement of radioactive sources
Armenia will become an active participant of the CIS States`  Convention on the Transfer of the Execution of Sentences  Non-custodialArmenia will become an active participant of the CIS States`  Convention on the Transfer of the Execution of Sentences  Non-custodial
Scientific and research centers of Armenia will again receive the  right to conduct examinations related to the illegal circulation of  narcotic and psychotropic substancesScientific and research centers of Armenia will again receive the  right to conduct examinations related to the illegal circulation of  narcotic and psychotropic substances
Anti-Corruption Committee to be established in ArmeniaAnti-Corruption Committee to be established in Armenia
A specialized anti-corruption court to be established in ArmeniaA specialized anti-corruption court to be established in Armenia
Over the past day, 236 new cases of coronavirus infection detected in  ArmeniaOver the past day, 236 new cases of coronavirus infection detected in  Armenia
Armenian Parliament ratified the convention on the legalization of  documents issued by affixing apostille.Armenian Parliament ratified the convention on the legalization of  documents issued by affixing apostille.
Turkish and Azerbaijani armed forces will conduct joint military  exercisesTurkish and Azerbaijani armed forces will conduct joint military  exercises
Supporters of the Popular Front of Azerbaijan condemned Ilham  Aliyev`s attacks on Elchibey Supporters of the Popular Front of Azerbaijan condemned Ilham  Aliyev`s attacks on Elchibey 
Azerbaijan`s Defense Ministry updated the list of victims: 2,885  killed and 50 missingAzerbaijan`s Defense Ministry updated the list of victims: 2,885  killed and 50 missing
Aliyev intends to make the most of the potential of the Aliyev intends to make the most of the potential of the "liberated"  lands
Garo Paylyan: Armenian Church for Sale in Bursa, Turkey Garo Paylyan: Armenian Church for Sale in Bursa, Turkey 
Armenian Prime Minister made a number of appointmentsArmenian Prime Minister made a number of appointments
Anahit Avanesyan appointed new Health Minister of ArmeniaAnahit Avanesyan appointed new Health Minister of Armenia
Alen Simonyan does not believe the information that Speaker is a  double agentAlen Simonyan does not believe the information that Speaker is a  double agent
Romanos Petrosyan called on international environmental organizations  to assess the environmental damage caused by the war to ArmeniaRomanos Petrosyan called on international environmental organizations  to assess the environmental damage caused by the war to Armenia
Tigran Balayan urged to apply sanctions against President of  Azerbaijan Ilham AliyevTigran Balayan urged to apply sanctions against President of  Azerbaijan Ilham Aliyev