Arminfo.info Ուրբաթ, 31 Մայիսի 2013

Ամուլսար. պատասխանատու հանքարդյունաբերություն, կայուն տնտեսական զարգացում

Ամուլսար. պատասխանատու հանքարդյունաբերություն, կայուն տնտեսական զարգացում


Գեոթիմ ընկերությունը մշտապես փորձում է ապահովելբոլոր շահագրգիռ կողմերին տեղեկատվությամբ ևպատասխանել բոլոր հետաքրքրող հարցերին: Ցանկանումենք ևս մեկ անգամ անդրադառնալ ծրագրի շուրջ որոշբարձրաձայնաված խնդիրների և մտահոգությունների ևառանձնացնել մի քանի կարևոր կետ:

Գեոթիմ ընկերությունը, որին պատկանում է Ամուլսարիծրագիրը, հայաստանյան կազմակերպություն է, որըաշխատում է հայաստանյան օրենսդությանըհամապատասխան: Ընկերության 100% բաժնեմասըպատկանում է Լիդիան ինթերնեյշնլ ընկերությանը:

Լիդիան ինթերնեյշնլը բաց բաժնետիրական ընկերությունէ, որի բաժնետոմսերը պատկանում են աշխարհի տարբերերկրներում հազարավոր ներդրողների: Բոլորցանկացողները կարող են ձեռք բերել ընկերությանբաժնետոմսերը՝ ինչպես միջազգային ֆոնդային բորսայումցուցակված ցանկացած այլ ընկերության դեպքում: Լիդիանինթերնեյշնլը ցուցակված է Տորոնտոյի ֆոնդայինբորսայում: Ընկերության գլխամասը գտնվում է ՄիացյալԹագավորությունում:

Հարկ է նշել, որ Ամուլսարի ծրագիրը միջազգայիններդրումային առաջին նախագիծն է Հայաստանում, որներկայացնում է միջազգային հեղինակավորինստիտուցիոնալ ներդրումային կազմակերպությունների ևբանկերի նման ցանկ, որոնցից շատերը առաջին անգամ եններդրումներ իրականացնում Հայաստանում: Լիդիանիորոշ ինստիտուցիոնալ բաժնետերերի մասինտեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Լիդիան ինթերնեյշնլը զգալիջանքերի շնորհիվ է կարողացելներկայացնել Հայաստանըորպես ներդրումների համարնպաստավոր ուղղություն:Աշխարհում այլ հանքայինծրագրերում նպաստավոր ներդրումներիհնարավորություններ կան Ավստրալիայում, Կանադայում,Ռուսաստանում, Բրազիլիայում, Հարավային Աֆրիկայումև այլուր: Կարծում ենք, որ նման ներդրումներ Հայաստանբերելը մեծ հաջողություն է: Այս ծրագրի հաջողությունըկմեծացնի նաև հետագայում Հայաստանի տնտեսությանտարբեր ճյուղերում միջազգային ներդրումներիհնարավորությունը:

Վստահությունը ամենաբարդ ձեռքբերվող կապիտալն է՝հատկապես տնտեսական վայրիվերումների այսժամանակներում: Մենք ուրախ ենք, որ կարողացել ենքձեռք բերել հեղինակավոր ներդրոողների վստահությունը:Այսօր թե՛ ընկերության, թե՛ երկրի համար այդվստահությունը պահպանելը նոր մարտահրավեր է:

Ընկերությունը դեռևս որևէ եկամուտ չի ստացելԱմուլսարից, և արդյունաբերությունը նախատեսվում էսկսել 2015 թվականից: 2007-ից ի վեր սակայն արդեն 50միլիոն դոլարի ներդրում է իրականացվել ծրագրում,ապահովելով բարձր վճարվող աշխատատեղեր,տնտեսական զգալի ակտիվություն և շոշափելիսոցիալական առաջընթաց շրջակա գյուղերում: Ծրագրիազդակիր համայնքներում այսօր ներգաղթ է գրանցվում:

Գեոթիմն այսօր ապահովում է ոչմիայն ավելի քան 160աշխատատեղ շրջակագյուղերում, այլև իր թիմում ունիբարձրակարգ հայաստանյանմասնագետներ՝ երկրաբանների, ինժեներներ,քարտեզագետներ, էկոլոգներ, կենսաբաններ և այլն:

Հարկ է ընդգծել, որ ֆինանասական տեսանկյունիցՀայաստանը նման նոր ներդրումային ծրագրից ավելի շատէ շահում, քան առաջնային ներդրումը ներգրավողընկերությունը: Երբ ծրագիրն արդեն սկսի եկամուտ բերել,ընկերությունը մոտավոր հաշվարկով ստանալու էարդյունահանվող մեկ ունցիա ոսկու արժեքի 24%:Մոտավորապես նույնքան՝ 22% ստանալու է պետականբյուջեն՝ միայն վաճառքից ստացված հարկերի ևռոյալթիների տեսքով: Մնացած 54%-ը կապիտալձեռքբերումներն ու գործառնական ծախսերն են, որոնց միզգալի մասը նույնպես ներդրվելու է Հայաստանում՝աշխատավարձերի, շինարարության, ծառայություններիդիմաց վճարների և այլ ծախսերի տեսքով:

Բնապահպանական մտահոգությունների մասին

Ծրագրի բնապահպանականկառավարումը օրինակելի է՝միջազգային բարձրչափանիշների և լավագույնփորձի համապատասխան:Երկրաբանահետախուզականաշխատանքների սկզբիցընկերությունը աննախադեպմիջոցներ, ժամանակ և ջանքերէ ներդրել ապահովելու, ործրագրի միջազգայինԲնապահպանական և սոցիալական ազդեցությանգնահատումը իրականացվի լավագուն միջազգայինընկերությունների կողմից և ամենաարդյունավետմիջոցառումները ներառվեն ծրագրում:

Սա ոչ միայն Լիդիանի խոշոր բաժնետերերի՝ Միջազգայինֆինանսական կորպորացիայի և Վերակառուցման ևզարգացման եվրոպական բանկի պահանջն է, սա նաևՀայաստանում իսկապես միջազգային բարձր մակարդակիհանքային ծրագիր ստեղծելու մերպատրաստակամությունն է: Ընկերության ղեկավար թիմիանդամները ունեն նման բարձրակարգ ծրագրերումաշխատելու երկարամյա փորձ այնպիսի երկրներում,ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը, Ավստրալիան, Կանադան,Իսպանիան և այլն:

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությանգնահատումը նախատեսվում է հրապարակել ավելի ուշայս տարի:

Հայաստանը կարող է ունենալ միջազգային զգալիներդրումների և հանքարդյունաբերության ոլորտի կայուն ևբնապահպանական տեսանկյունից լավ կառավարվողզարգացման հնարավորություն, որից կշահեն երկիրն ուժողովուրդը: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները ընձեռումեն հանքային ծրագրերի լավագույն բնապահպանականկառավարման բոլոր հնարավորությունները և աշխարհումնման հարյուրավոր օրինակներ կան:

Հենց անցյալ շաբաթ Ավստալիան, որը աշխարհիառաջատար հանքարդյունաբերող և արտահանողերկրներից է արդեն երրորդ անգամ Տնտեսականհամագործակցության և զարգացման կազմակերպության“Բարեկեցիկ կյանքի” վարկանիշում առաջատարըճանաչվեց “Ամենալավ արդյունաբերական երկրների”շարքում: Ավստրալիային հետևում են Շվեդիան և մեկ այլխոշոր հանքարդյունաբերական երկիր՝ Կանադան:

Սա ապացուցում է, որ լավ կառավարվողհանքարդյունաբերությունը կարող է զգալի ներդրումունենալ տնտեսության մեջ՝ միաժամանակ ապահովելովբարեկեցություն և բնապահպանական խնդիրներիպատշաճ լուծումներ:

Ամուլսարի ծրագիրը հենց նման օրինակ է:
 
Հայկ Ալոյան
Գեոթիմ ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     

Pashinyan, Michel discuss Armenian-Azerbaijani normalisationPashinyan, Michel discuss Armenian-Azerbaijani normalisation
Book Giving Day in Khnko Aper Library. IDBankBook Giving Day in Khnko Aper Library. IDBank
A lecture on A lecture on "Philosophical heritage of Makhtumkuli - the basis of the foreign doctrine of Turkmenistan" at Yerevan state university.
RPA youth and student organization members hold protest near  Armenia`s foreign officeRPA youth and student organization members hold protest near  Armenia`s foreign office
ANC: ideas of 1988 movement are alive, and Victory`s secret remains  the sameANC: ideas of 1988 movement are alive, and Victory`s secret remains  the same
Russia`s Ambassador to Armenia visits Gegharkunik regionRussia`s Ambassador to Armenia visits Gegharkunik region
New system of enforcement of judicial acts to be introduced in  Armenia New system of enforcement of judicial acts to be introduced in  Armenia 
Courts impose higher fines on media outlets for libel - CPFECourts impose higher fines on media outlets for libel - CPFE
Artsakh-Armenia-Diaspora link extremely necessary - Artur TovmasyanArtsakh-Armenia-Diaspora link extremely necessary - Artur Tovmasyan
36th anniversary of Artsakh movement marked in Armenia 36th anniversary of Artsakh movement marked in Armenia 
Altounyan song and dance ensemble goes on tour of France Altounyan song and dance ensemble goes on tour of France 
Head of Armenia`s mission to EU: Azerbaijan started a war against  Armenian cemeteries and churches in ArtsakhHead of Armenia`s mission to EU: Azerbaijan started a war against  Armenian cemeteries and churches in Artsakh
Kremlin: Russia`s, Armenia`s views on Ukraine are diametrically  opposedKremlin: Russia`s, Armenia`s views on Ukraine are diametrically  opposed
Armenia is not Russia`s ally in Ukraine - premier Armenia is not Russia`s ally in Ukraine - premier 
Referring to paragraph 9 of November 9, 2020 statement is no longer  relevant, Nikol Pashinyan believesReferring to paragraph 9 of November 9, 2020 statement is no longer  relevant, Nikol Pashinyan believes
There is no decision yet on candidacy of new Minister of Economy of  Armenia - MP from ruling party There is no decision yet on candidacy of new Minister of Economy of  Armenia - MP from ruling party 
Committee to Protect Freedom of Expression conducts training within  Media Development Program for ArmeniaCommittee to Protect Freedom of Expression conducts training within  Media Development Program for Armenia
Caucasus` role and importance for Indian foreign policy in  transformation process from regional power to world power is  increasing - opinionCaucasus` role and importance for Indian foreign policy in  transformation process from regional power to world power is  increasing - opinion
Turkish official: Work is underway to open route from Azerbaijan to  Nakhijevan via ArmeniaTurkish official: Work is underway to open route from Azerbaijan to  Nakhijevan via Armenia
Erdogan assures: occupation of Artsakh opens window of opportunity  for peace in regionErdogan assures: occupation of Artsakh opens window of opportunity  for peace in region
Naturalized forcibly displaced Nagorno-Karabakh Armenians can benefit  from housing programme - Armenian premier  Naturalized forcibly displaced Nagorno-Karabakh Armenians can benefit  from housing programme - Armenian premier  
"You were not mandated to recognize Artsakh as part of Azerbaijan" -  Munich Armenian community rep 
Nerkin Hand residents under threat - Arman TatoyanNerkin Hand residents under threat - Arman Tatoyan
"Who needs Armenia without Armenians?" - opposition MP
Armenian defense minister holds meetings with German, Bulgarian,  Lithuanian counterparts Armenian defense minister holds meetings with German, Bulgarian,  Lithuanian counterparts 
AraratBank Donates to Regional Libraries: BOOKS FOR ALLAraratBank Donates to Regional Libraries: BOOKS FOR ALL
Armenia`s premier meets with President of Iraqi KurdistanArmenia`s premier meets with President of Iraqi Kurdistan
Armenia`s premier, international partners discuss South Caucasus  security, energy cooperation, democratic reforms in Armenia Armenia`s premier, international partners discuss South Caucasus  security, energy cooperation, democratic reforms in Armenia 
NATO strongly supports normalisation of relations between Armenia and  Azerbaijan - Javier ColominaNATO strongly supports normalisation of relations between Armenia and  Azerbaijan - Javier Colomina
Armenian FM holds meetings in MunichArmenian FM holds meetings in Munich
Armenia committed to further enhancement of dialogue with U.S. -  Armenian FMArmenia committed to further enhancement of dialogue with U.S. -  Armenian FM
Pashinyan-Aliyev-Scholz meeting gets started in Munich Pashinyan-Aliyev-Scholz meeting gets started in Munich 
Ameriabank maintains leadership in mortgage market with share of over  21%Ameriabank maintains leadership in mortgage market with share of over  21%
Arman Tatoyan visits Nerkin Hand to conduct fact-finding work after  another provocation by Azerbaijani AFArman Tatoyan visits Nerkin Hand to conduct fact-finding work after  another provocation by Azerbaijani AF
Which Book to Choose as a Gift for the Book Giving Day? A Piece of Advice from Idram and IDBankWhich Book to Choose as a Gift for the Book Giving Day? A Piece of Advice from Idram and IDBank
Rumen Radev: Bulgaria is always ready to support ArmeniaRumen Radev: Bulgaria is always ready to support Armenia
Armenian army had everything to avoid such tragic outcomes in this  war - Serzh SargsyanArmenian army had everything to avoid such tragic outcomes in this  war - Serzh Sargsyan
Oppositionist: As long as Pashinyan`s government remains in power,  don`t expect anything goodOppositionist: As long as Pashinyan`s government remains in power,  don`t expect anything good
Third President of Armenia:  peace agreement, if signed, to be double  capitulationThird President of Armenia:  peace agreement, if signed, to be double  capitulation
Armenian Ministry of Defense refutes Azerbaijani disinformationArmenian Ministry of Defense refutes Azerbaijani disinformation
"They said that your dismissal issue has been resolved": Kerobyan  does not see political implications
The issues of cooperation in the field of art were discussed in the Artists` Union of ArmeniaThe issues of cooperation in the field of art were discussed in the Artists` Union of Armenia
Bagratyan: if Armenian society does not stop this process, they will  face new genocideBagratyan: if Armenian society does not stop this process, they will  face new genocide
Armenian opposition to hold rally, demand premier`s resignationArmenian opposition to hold rally, demand premier`s resignation
Armenia`s authorities laying groundwork for surrendering some  strategic territories to enemyArmenia`s authorities laying groundwork for surrendering some  strategic territories to enemy
Never before has Armenia been so dependent on Russia as it is today -  RPANever before has Armenia been so dependent on Russia as it is today -  RPA
Armenia`s ex-minister of economy could face arrestArmenia`s ex-minister of economy could face arrest
International community demand withdrawal of Azerbaijani troops from  occupied Armenian territoriesInternational community demand withdrawal of Azerbaijani troops from  occupied Armenian territories
Armenia`s premier to take part in Munich Security ConferenceArmenia`s premier to take part in Munich Security Conference
Yerevan responds to Baku Yerevan responds to Baku 
"Stop thief!": Baku accuses Pashinyan of escalating tensions in  region
Artsakh Ombudsman: RPC should have been first to record that people  left their homes under real threat of physical destructionArtsakh Ombudsman: RPC should have been first to record that people  left their homes under real threat of physical destruction
Tatoyan criticizes Pashinyan: Armenian Armed Forces protect lives of  our people every minute and their actions are initially legitimateTatoyan criticizes Pashinyan: Armenian Armed Forces protect lives of  our people every minute and their actions are initially legitimate
Gegham Stepanyan: legal and judicial method of ensuring rights of  Armenian POWs in Baku is ineffectiveGegham Stepanyan: legal and judicial method of ensuring rights of  Armenian POWs in Baku is ineffective
Ambassador: Pashinyan confirmed his participation in Nuclear Energy  Summit in BrusselsAmbassador: Pashinyan confirmed his participation in Nuclear Energy  Summit in Brussels
MEP: Charles Michel`s soft stance and appeasement only serve to  embolden Aliyev`s aggressionMEP: Charles Michel`s soft stance and appeasement only serve to  embolden Aliyev`s aggression
Artak Beglaryan: It is extremely important that RA takes official  position, assuming responsibility for return of Artsakh Armenians to  their homelandArtak Beglaryan: It is extremely important that RA takes official  position, assuming responsibility for return of Artsakh Armenians to  their homeland
Raisi: Iran is ready to ensure strategic security of Caucasus regionRaisi: Iran is ready to ensure strategic security of Caucasus region
Mark Libby comments on recent tensions on Armenian-Azerbaijani borderMark Libby comments on recent tensions on Armenian-Azerbaijani border
Anna Yeghiazaryan elected Armenian Red Cross Society PresidentAnna Yeghiazaryan elected Armenian Red Cross Society President